A fydd CPR yn gweithio i fi?

Screen Shot 2015-08-21 at 12.27.41

Mae cyfraddau llwyddiant CPR yn amrywio o 17.5% i lawr i lai na 1% (goroesiad i gael eich anfon adref o’r ysbyty). Mae llawer ohono yn dibynnu ar ba mor ‘dda’ ydych chi yn yr eiliadau ychydig cyn i’ch calon ac anadlu stopio. Os hoffech chi ddarllen mwy am gyfraddau llwyddiant CPR, darllenwch yr erthygl hon.

 

Mae’n rhaid i lawer o bobl sy’n goroesi CPR ymdopi â gwaedlifau mewnol, esgyrn wedi’u torri, ysgyfaint wedi cwympo, anaf i’r ymennydd a phoen difrifol. Mae rhai yn goroesi mewn coma, dim ond i farw yn fuan wedyn. Mae’n ofnadwy meddwl am hyn i gyd, ond ni fyddai meddygon a nyrsys sydd wedi bod yn dyst i CPR ei eisiau ar gyfer eu hunain, fel y mae’r erthygl hon yn y cylchgrawn Wall Street yn dangos.

 

Gwyliwch y fideos Siarad am CPR, a dysgwch fwy am CPR drwy glicio yma