Cwestiynau Cyffredin ynghylch CPR

hands

Gall CPR fod yn llwyddiannus, ac mae’n bwysig cofio ei fod wedi datblygu o ran soffistigeiddrwydd ac effeithiolrwydd dros y degawdau diwethaf. Ond nid yw’r rhan fwyaf o bobl, yn enwedig y rhai hynny sydd â chyflyrau fel canser neu glefyd y galon neu’r arennau datblygedig, yn goroesi CPR ac yna, mae’n dod yn ymyriad ar ddiwedd bywyd rhywun. Dyma pam mae rhai pobl yn hoffi trafod y mater pan fyddant yn cynllunio ar gyfer eu gofal yn ystod dyddiau, wythnosau, misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd olaf eu bywyd.
Isod, gellir gweld rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin ynghylch CPR. Cliciwch ar unrhyw rai o’r cwestiynau nad ydych yn gwybod yr ateb iddynt.