A gaf i weld beth sydd wedi ei ysgrifennu am CPR

Mae gennych hawl gyfreithiol i weld a chael copïau o’ch cofnodion.

Gallwch weld beth sydd wedi’i ysgrifennu am CPR yn eich cofnodion iechyd. Bydd eich tîm gofal iechyd wedi nodi’r hyn a ddywedoch am CPR, ac wedi cofnodi unrhyw benderfyniadau a wnaed wrth drafod gyda chi yn eich cofnodion iechyd. Dylai eich tîm gofal iechyd egluro unrhyw eiriau nad ydych yn eu deall.