Beth sy’n digwydd os fyddaf yn cael fy ngyrru adref o’r ysbyty?

I helpu i sicrhau bod gweithwyr iechyd proffesiynol eraill yn gwybod am eich dymuniadau:

  • Bydd y tîm ysbyty’n rhoi gwybod i’r criw ambiwlans am eich dymuniadau
  • Bydd eich tîm gofal iechyd yn rhoi copi o’r ffurflen DNACPR i chi i fynd adref.
  • Cofiwch ddweud wrth y bobl agosaf atoch ble mae eich ffurflen DNACPR, rhag ofn y bydd
    timau clinigol yn gorfod eich gweld mewn argyfwng yn y dyfodol