Pan fydd penderfyniad i beidio â dechrau CPR wedi’i wneud?

Os fyddwch chi wedi penderfynu nad ydych chi eisiau iddyn nhw ddechrau CPR, neu os bydd eich meddyg yn siŵr na fydd yn gweithio, bydd hyn wedi’i nodi ar ffurflen ‘Peidiwch â Dechrau Adfywio’r Galon a’r Ysgyfaint’ (ffurflen DNACPR). Bydd hon yn cael ei chadw gyda’ch cofnodion iechyd.

Dim ond am CPR yn unig y mae’r penderfyniad hwn. Byddwch chi’n cael unrhyw driniaeth arall sydd ei angen i’ch cadw mor iach a chyfforddus ag sy’n bosibl.

 

Bydd eich tîm gofal iechyd yn parhau i gynnig y gofal a’r driniaeth gorau i chi yn ôl eich angen.