Beth sy’n digwydd os fydd fy sefyllfa’n newid neu os fyddaf yn newid fy meddwl?

Os bydd eich sefyllfa o ran eich iechyd yn newid, bydd eich tîm gofal iechyd yn adolygu’r penderfyniad ynghylch CPR. Gallwch hefyd ofyn am adolygiad, os byddwch yn newid eich meddwl am eich penderfyniad.