Cefnogaeth

Screen Shot 2015-08-20 at 11.17.37

Gallwch siarad gydag unrhyw aelod o staff sy’n ymwneud â’ch gofal.

 • Y bobl agosaf atoch chi
 • Mudiadau cefnogi cleifion. Er enghraifft:
 • Caplan yr ysbyty
 • Eich cynghorydd ysbrydol personol
 • Gwasanaethau eiriol annibynnol. Gall gwasanaethau eirol eich helpu i fynegi eich barn neu wneud eich penderfyniadau eich hun, neu gallan nhw siarad ar eich rhan
 • Cymdeithas Dyneiddwyr Prydain https://humanism.org.uk

 

Screen Shot 2015-08-21 at 12.27.11

nhs direct wales

Siaradwch am CPR gyda GIG Cymru. Gallwch wneud hyn drwy: 

 • Aelod o staff y GIG sy’n ymwneud â’ch gofal
 • Ffonio’r Llinell Gymorth Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47
 • Eich canolfan cyngor ar bopeth leol (chwiliwch am eich canolfan agosaf ar-lein yn http://www.adviceguide.org.uk/wales.htm (neu yn eich llyfr ffôn lleol).
 • Ddod o hyd i grŵp Eirioli yn eich ardal leol

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am brocsi cyfreithiol, cysylltwch â:

Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (Cymru a Lloegr)

Rhywun yn eich tîm gofal iechyd

Erthyglau’r wasg perthnasol:

 • BBC:New patient resuscitation guidance for Wales
 • Guardian (TBA)

Cysylltu

Os hoffech gysylltu â GIG Cymru / NHS Wales, ewch i:  www.wales.nhs.uk/contactus