Fideos Siarad am CPR

Mae nifer o fideos wedi cael eu creu gyda chymorth cleifion, gofalwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, i helpu pawb i ddeall CPR, DNACPR a pha mor bwysig ydyw i siarad am y materion hyn. Ein nod ydy trafod goblygiadau’r broses yn achosion gofal lliniarol a gofal diwedd oes.

 

Hysbyseb / trosolwg Siarad am CPR

 

 I wylio’r fideo hwn yn Saesneg, cliciwch yma

“Ymyrraeth frys yw CPR (Adfywio’r Galon a’r Ysgyfaint) sy’n ceisio ailddechrau eich calon (a’i rythm normal a’i ffordd o bwmpio), a’ch anadlu.”

 

Gwybodaeth am CPR a DNACPR oddi wrth weithwyr gofal iechyd proffesiynol

 I wylio’r fideo hwn yn Saesneg, cliciwch yma

“Mae’r weithred o gywasgu’r frest ei hun yn eithaf gorfforol heriol a chreulon i’r claf…”

Fideo hyfforddi Siarad am CPR

“Pan rydych yn cychwyn trafodaethau sensitif am CPR a DNACPR, does gennych chi ddim syniad sut fydd pobl yn ymateb.

 

Prif awgrymiadau DNACPR ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

“Mae angen i bawb feithrin eu steil personol eu hunain.”

 

Taflen DNACPR  – Fideo Iaith Arwyddion

Taflen DNACPR  – Mae’r daflen yn cael ei darllen allan yn Saesneg ar gyfer pobl sydd â nam ar eu golwg.

 

 

Os hoffech ddarllen rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin ynghylch CPR, cliciwch yma