Gwybodaeth ac Adnoddau ynghylch CPR ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Prif Argymhellion ynghylch DNACPR

Fideo Hyfforddi Siarad am CPR


Polisi DNACPR Cymru Gyfan
image001

Isod, ceir dolenni i ddogfennau Polisi DNACPR sydd ar gael ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni os hoffech anfon rhagor o adnoddau perthnasol i gael eu hadolygu a’u cynnwys.

Polisi Clinigol – ‘Peidiwch  Dechrau Adfywio Cardio-Pwlmonaidd (DNACPR) ar gyfer Oedolion yng Nghymru’

 Talk CPR Printed materials for HCPs

 http://www.wales.nhs.uk/ymchwilacadnoddau/cyhoeddiadau/rhannuachynnwys  neu  www.wales.nhs.uk/DNACPR

Polisi DNACPR Cymru Gyfan

“Bydd pob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth wedi mabwysiadu’r polisi DNACPR newydd erbyn diwedd 2015”

Dr Paul Buss explains the All Wales DNACPR policy: