Gwybodaeth ac Adnoddau ynghylch CPR ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Prif Argymhellion ynghylch DNACPR

Fideo Hyfforddi Siarad am CPR


Polisi DNACPR Cymru Gyfan
image001

Isod, ceir dolenni i ddogfennau Polisi DNACPR sydd ar gael ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni os hoffech anfon rhagor o adnoddau perthnasol i gael eu hadolygu a’u cynnwys.

Brîff Codi Ymwybyddiaeth ar y Polisi DNACPR

Taflenni Gwybodaeth i Ofalwyr a Chleifion

 Talk CPR Printed materials for HCPs

Dogfennau police

Canllaw Cyfeirio Cyflym a Chwestiynau Cyffredin gan Weithwyr Iechyd Proffesiynol

Cwestiynau Cyffredi

Polisi DNACPR Cymru Gyfan

“Bydd pob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth wedi mabwysiadu’r polisi DNACPR newydd erbyn diwedd 2015”

 

Dr Paul Buss explains the All Wales DNACPR policy: