Siarad am CPR/ DNACPR

Yn dibynnu ar y lleoliad gofal iechyd a’ch iechyd chi, mae’n bosibl y bydd Meddyg Teulu, meddyg ysbyty neu uwch nyrs yn dymuno trafod eich dymuniadau am CPR. Mae yna hefyd awydd mwy cyffredinol i siarad yn fwy agored am ddymuniadau pobl o ran lle maen nhw eisiau marw a’u dymuniadau ynghylch wythnosau neu fisoedd olaf eu bywydau. Os nad ydych chi eisiau trafod hyn, gallwch stopio’r sgwrs.

Talk CPR Today

 

Beth os ydw i ddim eisiau siarad am CPR/ DNACPR ar hyn o bryd?

 

  • Does dim rhaid i chi siarad am CPR os nad ydych yn dymuno gwneud hynny. Os byddwch chi’n teimlo nad ydych yn barod i siarad amdano – dywedwch hynny
  • Mae’n bosibl y byddwch chi’n dymuno siarad am CPR gyda’ch teulu, ffrindiau agosaf neu ofalwyr. Mae’n bosibl y byddan nhw’n gallu eich helpu i wneud penderfyniad yr ydych chi’n gyfforddus ag ef.
  • Er y gall hyn fod yn anodd, cofiwch siarad am CPR gyda’ch tîm gofal iechyd cyn gynted ag y byddwch chi’n teimlo’n gyfforddus i wneud hynny. Drwy wneud hynny, byddwch yn gwneud yn siŵr bod eich tîm gofal iechyd yn llwyr ddeall eich dymuniadau.

CPR Info box

Dysgwch fwy am bolisi clinigol DNACPR i Gymru

 

Peidiwch ag aros nes bydd rhywun yn gofyn i chi.